Vigtigt for at have god internet hastighed på din computer

Hvis du ønsker at dit internet har hurtigere hastighed, er der mange ting du kan gøre. Hvad du kan gøre for at få hurtigere internet, afhænger bl.a. af, om du ønsker at have hurtigere net på din mobil eller på din computer. Du kan selvfølgelig også have internet på andre ting, så som på din printer eller din iPad, og derudover eksisterer der mange slags computere, hvor der er muligheder for at have net på forskellige måder.

Køb bedre mobilnet

Hvis du ønsker at have bedre internet forbindelse på din mobil, er det en god idé at købe bedre mobilnet. Selvfølgelig bruger du også dit wifi på din telefon, men faktisk kan dit mobilnet fungerer som et alternativ til din router og til wifi forbindelserne i dit hjem. Hvis du har et godt mobilnet med høj hastighed, er du får det første sikret god internet forbindelse på din mobil lige meget hvor du er. Med et mobil abonnement med en stor mængde data, kan du imidlertid også vælge at internetdele fra din mobil til din computer eller til andet du bruger wifi på. På den måde kan dit mobilnet fungerer som alternativ til wifi i dit hjem.

Brug internetkable direkte i computeren

Hvis du ønsker bedre internet på din computer, kan du vælge at bruge et internetkabel direkte i computeren. Dette kan resultere i et internet der er virkelig effektivt ift. det normale trådløse internet. Du kører bare et net kabel fra dit internet ind i din computer, så burde der gerne være en stærk og stabil internet forbindelse. Dette kan godt kræve at du sidder tæt på din router, så du mister noget af fleksibiliteten som man får med det trådløse net. Til gengæld får du en virkelig stærk net forbindelse.

Opgrader til fiberkabel

Du kan også overveje at opgradere dit internet til en forbindelse der benytter fiberkabler til at transportere data. Det kaldes også ofte at benytte fibernet. Du kan købe fiberkabel mange steder, og det kan virkelig skubbe gang i internet forbindelsen. Mange har allerede fibernet i Danmark, og det bidrager til en stærk net forbindelse i en verden og data og internettet er vigtigt for nærmest alles hverdag. Med et fibernet er du garanteret en hurtig forbindelse, om du bruger wifi eller om du bruger internetkabel direkte i computeren.